Properties

Widokowa działka w Jeżowie Sudeckim 1759 m2

1,759 m² - Jeżów Sudecki, dolnośląskie, Polska

QR Code
Opis

Nieruchomości Panorama przedstawiają Państwu działkę budowlaną o powierzchni 1759 m2 zlokalizowaną w Jeżowie Sudeckim.

Kształt nieregularny, płaska, dobrze nasłoneczniona.

Media: gaz, prąd. We własnym zakresie woda – studnia i szambo.

Z działki rozpościera się piękny widok na góry.

Dojazd do posesji drogą prywatną w udziale.

Działka oznaczona jest w MPZP jako MN.

1) przeznaczenie podstawowe – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (jednorodzinnej),

2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa zagrodowa, gospodarstwa agroturystyczne, pojedyncze obiekty mieszkalnictwa wielorodzinnego i mieszkalnictwa zbiorowego,
obiekty usługowe i administracyjne, pensjonaty, obiekty gospodarcze, garaże i parkingi, sady i uprawy szklarniowe, boiska i place zabaw, zieleń urządzona, pojedyncze
nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, stawy rekreacyjne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki (nie dotyczy granic z drogami lub ciągami pieszo-jezdnymi), o ile nie narusza to ustalonych planem nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz nie stoi w sprzeczności z przepisami odrębnymi, a w szczególności dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej,

Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla nowo projektowanych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi od granicy z drogami w odległości 5,0 m,

Maksymalna wysokość projektowanych obiektów zabudowy jednorodzinnej (MN) – 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe).

Maksymalny wskaźniki zabudowy dla działki: 0,25

Cena: 250 000 zł

Polecam i zapraszam na prezentację
Katarzyna Piotrowska
Tel: 692 748 008

Basic Details
Własny nr : K3932
Nr oferty : 3932
Typ nieruchomości : Działki
Rodzaj ogłoszenia : Na sprzedaż
Pow. działki : 1,759 m²
Cena : 250.000 zł
Kształt : nieregularny
Rodzaj : budowlana
Media : gaz, prąd
Widok na : Góry
Address Map
Kraj : PL
Województwo : PL-DS
Miejscowość : Jeżów Sudecki
Działki Na sprzedaż
  • Nr oferty : 3932
  • Pow. działki : 1,759 m²
  • Visits : 235 in 128 days
250.000 zł
Contact Agent