Properties

Działka w Przesiece

2,200 m² - Przesieka, dolnośląskie, Polska

QR Code
Opis

Nieruchomości Panorama przedstawiają Państwu działkę usługowo-mieszkalną zlokalizowaną w Przesiece.

Działka o powierzchni 2200 m2 położona tuż przy lesie, dojazd drogą asfaltową.

Kształt nieregularny, teren zróżnicowany . Na działce występują wypiętrzenia skalne oraz luźne głazy.

Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, wzdłuż granicy działki gaz i kanalizacja. Na działce zlokalizowany jest fragment przyłącza energetycznego.

Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oznaczona symbolem U

U – teren usług i jako przeznaczenie podstawowe ustalono nieuciążliwe usługi z zakresu turystyki, kultury, ochrony zdrowia, sportu i oświaty z zielenią towarzyszącą.
Na terenach tych ustala się:

1. trwałą adaptację zabudowy istniejącej z dopuszczeniem jej remontów i modernizacji pod warunkiem zachowania obecnej wysokości i nie przekroczenia wskaźnika intensywności zabudowy 0,2
realizację nowoprojektowanej zabudowy z zachowaniem następujących wymagań:
• maksymalna intensywność zabudowy – 0,2
• minimalna powierzchnia terenów zieleni – 40 % powierzchni działki
• parkingi w min. 1 mp/4 użytkowników (za wyjątkiem schronisk młodzieżowych i pól biwakowych, dla których tego wskaźnika nie określa się)
• maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne + poddasze użytkowe . Liczba kondygnacji winna być liczona od strony ciągów komunikacyjnych, do których przylegają projektowane obiekty i nie obowiązywać w odniesieniu do wież widokowych itp. dominat architektonicznych
• dachy strome, symetryczne o kącie nachylenia połaci 40-600
• w wykończeniu obiektów należy wykluczyć stosowanie okładzin ściennych z tworzyw sztucznych
• architektura obiektów w zakresie formy detalu winna nawiązywać do lokalnej tradycji

Jako przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne ustalono:
1. mieszkalnictwo istniejące
2. mieszkalnictwo projektowane zajmujące 25 % powierzchni terenu rozpatrywanego
w granicach ustalonych liniami rozgraniczającymi,
3. zieleń urządzoną i wody otwarte,
4. układy komunikacji wewnętrznej oraz obiekty i urządzenia technicznej obsługi obszaru, wbudowane nieuciążliwe usługi innych branż wzbogacające funkcję podstawową i nie wymagające zmiany formy przestrzeni obiektu.

Cena: 430 000 zł

Polecam i zapraszam na prezentację
Katarzyna Piotrowska
Tel: 692 748 008

Basic Details
Własny nr : K3586
Nr oferty : 3586
Typ nieruchomości : Działki
Rodzaj ogłoszenia : Na sprzedaż
Pow. działki : 2,200 m²
Cena : 430.000 zł
Kształt : nieregularny
Rodzaj : budowlana
Media : gaz, woda, prąd, kanalizacja
Widok na : Las
Address Map
Kraj : PL
Województwo : PL-DS
Miejscowość : Przesieka
Działki Na sprzedaż
  • Nr oferty : 3586
  • Pow. działki : 2,200 m²
  • Visits : 123 in 75 days
430.000 zł
Contact Agent